"Sla uw slag met het terughalen van beslag!"

De StrafrechtSchadelijn helpt u bij het terughalen van voornamelijk door politie of justitie in beslag genomen goederen of rijbewijzen.

Service

Het eerste advies is altijd gratis. Aarzelt u dan ook niet om telefonisch of middels ons contactformulier contact met ons op te nemen. Strafrechtschadelijn maakt bezwaarschriften, klaagschriften en verzoekschriften tegen genomen beslissingen van politie of justitie met betrekking tot in beslag genomen goederen of hierdoor geleden schade.

Beslag

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat door optreden van politie of justitie goederen in beslag worden genomen. Dit kan gebeuren tijdens de welbekende "patser-aanpak" of door een doorzoeking in uw woning of auto. Politie en justitie zijn steeds meer gericht op het in beslag nemen van (luxe) goederen. Domeinen Roerende Zaken (DRZ) ziet de afgelopen jaren een flinke stijging van in beslag genomen vaar- en voertuigen alsmede motoren. Daarnaast brengt het Openbaar Ministerie (OM) veelvuldig in het nieuws dat er bij zogenaamde "criminelen" beslag is gelegd op vele miljoenen euro's, sieraden en andere luxe goederen.

Schade

Door beslag op uw goed kunt u schade lijden. Deze schade kan bestaan uit bijvoorbeeld; een onrechtmatig verblijf op een politiebureau of in een Huis van Bewaring, het missen van een vlucht op een luchthaven door een onrechtmatige staande- of aanhouding, u heeft niet kunnen werken waardoor u inkomensschade heeft, of schade aangericht tijdens een doorzoeking in uw woning of voertuig. Voor het verhalen van al deze vormen van schade kunt u contact opnemen met ons.

Politie en justitie leggen voornamelijk beslag op geld en (luxe) roerende goederen van waarde zoals personenauto's en sieraden. Vaak worden deze roerende goederen pas na een lange periode van procederen teruggegeven zonder dat geleden schade op enige manier is gecompenseerd. Onze methode van werken is om in een zo vroeg mogelijk stadium na inbeslagname van een goed een klaagschriftprocedure te starten.

Uit onze methode van werken is gebleken dat op een juridische wijze vele roerende goederen alsmede geldbedragen retour zijn gekomen aan onze cliënten.

Het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie heeft aangekondigd in de toekomst in het kader van de zogenoemde "plukze wetgeving" meer beslag te gaan leggen. Dit beslag zal steeds sneller zijn weg vinden naar Domeinen Roerende Zaken of het beslaghuis van politie. Inname van het rijbewijs zal worden doorgezonden naar Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. De afgelopen jaren is ook hierin een trend te zien.

Direct hulp

Is er haast geboden? Moet er bijvoorbeeld binnen een bepaald termijn gereageerd worden. Dit is voor ons geen probleem. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen.

U wilt direct gebruik maken van ons gratis advies?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen of ons bereiken middels onderstaand contactformulier. Dit formulier zal naar ons worden ingezonden en u ontvangt van ons binnen 24 uur een antwoord.

Er wordt met u per email of indien gewenst telefonisch contact opgenomen. Bent u in het bezit van documenten dan verzoeken wij u deze per email te zenden aan info@strafrechtschadelijn.nl.

U heeft (g)een brief ontvangen?

Vaak na een inbeslagname of een doorzoeking ontvangt u een schrijven van politie of justitie waaruit blijkt wat er onder u in beslag is genomen. Dit wordt ook wel een "Kennisgeving van Inbeslagname" genoemd (KVI).

Het komt jammerlijk ook nog steeds voor dat politie of justitie verzuimt een kennisgeving van inbeslagname (KVI) te verstrekken. De schade die u heeft geleden door het optreden/handelen van politie of justitie kunt u in ons contactformulier weergeven. Wanneer u foto en/of videomateriaal heeft van hetgeen is voorgevallen dan ontvangen wij dit eveneens graag.

Over Ons

StrafrechtSchadelijn is gespecialiseerd in het terughalen en veiligstellen van in beslag genomen goederen. Daarnaast richten wij ons op het verzoeken om compensatie van geleden schade door handelen van politie of justitie. Wij werken op betalende basis.

Met meer dan 10 jaar ervaring in de wereld van het strafrecht alsmede het strafprocesrecht zijn wij juridisch onderlegd. Er is dan ook dagelijkse samenwerking met verschillende (strafrecht)advocaten in zowel Nederland als Europa. Hierdoor kan er waar dan ook snel gehandeld worden.

StrafrechtSchadelijn maakt bezwaarschriften, klaagschriften en verzoekschriften tegen genomen beslissingen van politie of justitie met betrekking tot in beslag genomen goederen of hierdoor geleden schade.

Retour gekomen beslag

Bekijk hier enkele goederen die retour zijn gekomen aan de rechthebbende door tussenkomst van de Strafrecht Schadelijn.

Bekijk ons op Social Media

Interesse? Neem telefonisch contact op (+31 6 11 88 44 55) of stuur een email door te klikken op onderstaande envelop.